Onze
Diensten

null

Duurzame transitie

Strategie en businessmodel

Participatieve governance

Marktstudie

Financiering en subsidies

Duurzame transitie

Bedrijven hebben een fundamentele rol te spelen in de omgevings en sociale transitie omwille van hun innovatieve capaciteit en de oplossingen die zij kunnen bieden aan de maatschappij.

Ook op vlak van duurzame ontwikkeling kan een bedrijf een hefboom zijn omwille van het feit dat deze duurzaamheid integraal deel uitmaakt van de strategie van een bedrijf.

Hierdoor is elke organisatie instaat zin te geven aan zijn bestaan en waarde te creëren.

Onze experten in duurzaamheid zijn gedreven om positieve impact te realiseren. Ze begeleiden u in uw duurzame transitie waardoor u mee participeert aan de wereld van morgen.

globe en verre dans l'herbe

Concreet gezien begeleiden onze ploegen u in :

 • Bewust maken van de rol die u en uw team kunnen spelen in de transitie.
 • Het in vraag stellen  van uw reden van bestaan en deze terug te verbinden aan de uitdagingen van vandaag.
 • Het opstellen van een participatieve  en inclusieve governance en cultuur.
 • Het analyseren van uw business model en het in vraag stellen van de waarde keten.
 • Het in uitvoer brengen van uw plan en het beheer van uw projecten.

Onze objectieven zijn de volgende :

 • Duidelijkheid brengen in uw duurzaamheidsacties.
 • Helpen bij de definiering van de prioriteiten voor uw ondernemenig.
 • Zorgen voor coherente beslissingen.
 • Uw acties in een realistisch plan van uitvoering gieten.
 • Verhogen van uw impact.

Ondanks ons sterk netwerk van parnters binnen het domein zal Eversaule niet zelf instaan voor de uitwerking van uw MVO of filantropisch beleid.

Zie onze partners
null

De Sustainable Transition Canvas ™

De Sustainable Transition Canvas ™ is een tool die geëngageerde bedrijven helpt in de transitie naar een duurzamere wereld.

Indien je de analyse zou willen maken, de hefbomen zou willen definieren en coherente acties zou willen ondernemen :

De duurzaamheid in uw ondernemening start bij de bewustwording van de uitdagingen.

Om u te begeleiden in uw transitie waken we er evenzeer over dat uw teams bewust zijn van de uitdagingen die op ons afkomen. Dit is een belangrijk element om beter voorbeid te zijn en om veranderingen in de organisatie aan te brengen. Onze consultants zijn opgeleid in de ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, het klimaatfresco en het digitaal fresco. Deze workshops brengen verheldering in de huidige situatie en zijn een belangrijke input voor innovatie.

Strategie en business model

De bestaansreden, is het fundament van de onderneming : Waarom bestaat mijn organisatie, wat doet ze en voor wie. Op welke waarden is mijn bedrijf gebouwd en hoe bepalend zijn deze ? Het is dat wat motiveert en het is dat wat onze gemeenschappelijke bestemming bepaalt.

Op basis van interactieve methodes waar  alle stakeholders betrokken bij zijn helpen wij u bij :

 • Het definieren van de bestaansreden van de organisatie
 • Het integreren van de sociale, economische en omgevings geralateerde uitdagingen
 • De definitie van uw missie, visie en waarden
 • De validatie van uw waarde propositie
 • Het bepalen van uw strategische orientatie en het vastleggen van een gemeenschappelijk doel
 • Het opnemen van de markt tendenzen in uw strategie

Actieplan

Wij begeleiden u daarenboven ook in:

 • De constructie en de organisatie van een duurzaam businessmodel
 • Duidelijkheid brengen in alle aspecten van de waardeketen
 • Reflectie bij de verschillende scenario’s van business ontwikkeling
 • De realisatie van uw financieel plan
Uw bedrijf opbouwen

Participatieve governance

Eversaule is voorstander van participatieve governance. Een aanpak van samenspraak en samen werken is een filosofie en mentaliteit die zich baseert op sterke fundamenten en die zich in vershillende vormen concretiseert afhankelijk van organisatie tot organisatie.

Illustration Eversaule

Of je nu een grote onderneming bent, een KMO, een startup, een coöperatie, Eversaule begeleidt u bij de uitwerking en implementatie van een governance die alle betrokken partijen betrekt; medewerkers, klanten, partners, raad van bestuur, investeerders, leveranciers, enzovoort.

Het is aan u om de wendbaarheid en de integratie te bepalen die u wenst in uw manier van beslissen. Wat Eversaule voor u kan betekenen is het volgende:

 • Een participatief governance project op basis van de behoeftes van uw bedrijf en op basis van een diagnostiek.
 • De identificatie van de sterktes en de opportuniteiten tot verbetering.
 • De integratie van de maatschappelijke uitdagingen en de duurzame objectieven.
 • Een begeleiding bij de uitwerking van uw governance model door experten ter zake
Contacteer ons

Waarom participatieve governance ?

 • Het verhogen van de bewustwording van de betrokken partijen
 • Het verbreden van de kennis met betrekking tot de materie
 • De kans op slagen van de transitie positief beinvloeden
 • Betere identificatie van het commerciele potentieel

Wilt u meer weten?

Opportuniteit en haalbaarheidsstudie

eversaule-audit-interne

Eversaule voert marktstudies uit om u instaat te stellen :

 • Het potentieel te valideren van uw project ten opzichte van uw prospecten en andere betrokken partijen.
 • Het potentieel van uw markt te meten.
 • Beter de behoeftes en de verwachtingen te begrijpen van uw doelgroep.
 • De prijs te bepalen van uw producten en diensten op basis van de bereidheid van betaling bij uw klanten.
 • Evalueren van hoever de verschillende betrokken partijen bereid zijn te
 • Evalueren van de voorwaarden en de obstakels om met deze bedrijven samen te werken.
 • Validereren van de PITCH en de commerciele aanpak.
Contacteer ons
null

We hebben meer dan 6 jaar ervaring in een open communicatie die onze consultants instaat stellen een maximum van kwalitatieve gevevens te verzamelen. Deze gegevens zij uiteindelijk de basis voor een grondige analyse die concrete antwoorden biedt op uw initiële vragen.

Deze antwoorden zullen de basis vormen voor een concrete strategie en een daarbij horend businessmodel en zal u de mogelijkheid bieden een commercieel plan op te maken welke zal leiden tot versnelde groei.

Illustration Eversaule

Wenst u een interne objectieve audit te realiseren van uw organisatie ?

Eversaule helpt u om afstand te nemen en de opportuniteiten te indentificeren met betrekking tot de volgende processen : operaties, commerciele acties, communicatie en marketing, human resources , IT en tools.

Wat we kunnen bijdragen :

 • Een externe blik op de organisatie van uw bedrijf.
 • Audit van de processen?
 • Duidelijker zicht op de sterktes en de aspecten die beter kunnen.
 • De vertaling van die observaties naar concrete acties en projecten.
 • Een actieplan in samenwerking met uw teams ten behoeve van hun engagement.
 • Projectmanagement om ervoor te zorgen dat het actieplan geconcretiseerd wordt.

Financiering en subsidies

Jeune entrepreneur discutant autour de graphiques

Het zoeken naar financiering en subsidies is voor bedrijven tijdens  de fase van ontwikkeling en innovatie vaak een lastig probleem..

Eversaule en zijn gespecialiseerde partners kunnen u helpen bij het verwerven van fondsen en u in contact brengen met de juiste partners..

Ons doel is om het geheel van mogelijkheden om aan beschikbare middelen te geraken te optimaliseren en een maximaal aan kansen te bereiken om het mogelijke succes te vergroten.

Onze consultants zijn ook gecertifieerd Chèques Entreprises en op die manier kan u in franstalig landsgedeelte de volgende subsidies verkrijgen  :

logo cheques entreprise

Aarzel niet om contact met ons op te nemen